Kamille veld homeopathie

Praktijk voor Klassieke Homeopathie Breda

Jan Roks | Klassiek Homeopaat

Contact en spreekuur

TELEFONISCH SPREEKUUR    |    076 522 71 52


Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is

er tussen 12.30 en 13.30 uur spreekuur.

U kunt dan telefonisch terecht met uw vragen en opmerkingen. Ook kunnen er dan afspraken gemaakt of gewijzigd worden.SPOED    |    06 533 806 05


In dringende gevallen kunt u, buiten het spreekuur om, bellen naar het bovenstaande telefoonnummer.

arrow_drop_up arrow_drop_down